YM-1

Slide arrow_back

YM-1

Tag mennesket ud af det farlige, støvet og støjende miljø.

UDFORDRING

Saneringsarbejde udføres for at mindske mængden af farligt affald og dermed reducere omkostninger ifm. nedrivning og renovering, men arbejdet er tidskrævende, udstyrstungt og med dårlige arbejdsforhold, hvilket medfører svingende arbejdskraft og høj medarbejderudskiftning.

YM-1 er udviklet i et tæt samarbejde med J. Jensen og Tscherning, der ønsker at forbedre arbejdsforholdene, effektiviteten, og løfte kompetencerne hos medarbejderne.

Robotsystemet sikrer en stabil arbejdsgang, kvantitativ dokumentation af udført arbejde og låser op for dataindsamling fra byggepladser der aldrig er set før. Sensorerne benyttes til automatisk at sikre den korrekte kvalitet og dokumentation af det udførte arbejde, og de stærke og fleksible aktuatorer bygget til hårde omgivelser muliggør sanering i diverse mønstre afhængig af den specifikke opgave.

Yellow

når best practice ikke kan løse problemet